Отчет на ЛК София Средец за 1-во полугодие 2014-2015

Измина първото полугодие на отчетно-финансова 2014-2015 Лайънс година.

С удоволствие правим отчет за дейността на ЛК "София Средец":
 
1. За денят на София, 17-ти септември, /много почитан от клуба ни ден, считан от нас като специален/ посетихме специална изложба, посветена за празника и изпратихме честитка на кмета на столицата, г-жа Фандъкова.
2. През м. октомври посетихме децата,обучаващи се по метода "Монтесори", в групата ръководена от наш член. Имаме изработена програма за съвместно сътрудничество за работа с деца, страдащи от целебрална парализа.
3. През м. ноември обсъдихме и начертахме конкретни стъпки по участие според възможностите ни в международната програма "Лумос", касаеща децата без родителска грижа. Това е продължителен проект със силен социален ефект, част от осигуряването на майчинска грижа в облагородена и близка до домашната среда.
4. През м. декември участвахме в организацията, набирателната акция, разпределянето и разнасянето на стоките от хранителен характер и санитарните материали по съвместната акция на АЛК, Дистрикт 130 България и "Метро" България за Коледа под надслов "Сподели и Помогни".
Акцията имаше сериозен социален отзвук и предизвика радост в очите на деца без родителска грижа в 3 дома в София и в приюта на отец Иван в с. Нови Хан.
5. През м. януари изработихме нова стратегия за подмладяване на членския състав и привличане на нови членове. Посетихме манастира "Света Богородица Витошка", Драгалевци, за да преценим дали можем да сложим там знак на клуба ни и да намерим начин за подпомагане с храна на бедни поклоници на храма. Клубът има желание за създаване на кухня за безпризорни и социално слаби граждани, като тази инициатива търпи развитие.   
6. През м. февруари на среща на клуба,  бе поканена и изнесе лекция журналистката Весислава Танчева на тема "Интересните страни от живота ни, през погледа на един журналист".
Ние Служим!
 
С Лайънс привети,
Президент на ЛК "София Средец"
Коста Пиперевски

Коментари (0)

Вашият коментар :