ЛК София - Средец

Номер на клуба : 060263
Наименование : ЛК София - Средец
Адрес :
Срещи :
Къде :
Уебсайт : https://sofia.lions.bg/
Телефон : +35929804012
Електронна поща : sofia@lions.bg

История

ЛК София - Средец